آقای دکتر تاجداران آقای دکتر تاجداران

عنوان درس : متون تخصصی 1 و2 و3

منابع مورد استفاده :

 

English for the studentsof library and information science
نوشته دکتر ناهید بنی اقبال انتشارات سمت سال 1390

متون و صفحاتی که از وب سایتهای انگلیسی در موضوعات علم اطلاعات و دانش شناسی انتخاب می گردد و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

 

عنوان درس : آمار

منابع مورد استفاده :

 

کاربرد آمار در پژوهش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی با استفاده از SPSS
دکتر علیرضا هویدا. تهران: کتابدار، 1387

Library statistics for the twenty-first century world: proceedings of the conference held in Montraeal on 18-19 August 2008

reporting on

the Global Library Statistics Project/ edited by Michael Heaney.-- Meunchen: K.G. Saur,2009

 

Fundamental statistics in psychology and education / J.P.Guilford ;5th Ed, McGRAW-Hill , 2010

 

Data analysis and regression: a second course in statistics /Fredrick Mosteller , Addison- Wesley Pub, 2010

 

عنوان درس : مرجع شناسی تخصصی

منابع مورد استفاده :

 

مرجع شناسي لاتين / نويسنده كريشان كومار؛ ترجمه و افزوده‌ها از جيران خوانساري و مرضيه سيامك ، تهران : كتابدار، 1389
مبانی کتابداری و اطلاع رسانی / دکتر محمد هدایی ، اراک: دانشگاه آزاد اسلامی ، 1381