روان شناسی و مشاوره روان شناسی و مشاوره

برای اطلاع از همایشهای روانشناسی و مشاوره ( در حال برگزاری و برگزار شده) به آدرس های زیر مراجعه فرمایید

 

http://iranpa.org/Portal/Default.aspx?tabid=431

http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-SS03.html

http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-SS04.html

 

جشنواره بین المللی فارابی

سایت همایش های روان شناسی و علوم تربیتی

کنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاری

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://www.psychoconf.com/fa/poster.php