دانشگاه ها و دانشکده ها دانشگاه ها و دانشکده ها

آدرس اینترنتی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های ایران

 

نشانی سایت

نام دانشگاه

ردیف

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
1
دانشگاه اصفهان
2
دانشگاه تبریز
3

http://psyedu.ut.ac.ir/

دانشگاه تهران

4

دانشگاه شهید چمران اهواز
5
دانشگاه خوارزمی
6
دانشگاه الزهرا
7
دانشگاه سمنان
8
دانشگاه سیستان و بلوچستان
9

http://shirazu.ac.ir/edp/

دانشگاه شیراز

10

دانشگاه علامه طباطبایی
11

http://epl.um.ac.ir/

دانشگاه فردوسی مشهد

12

دانشگاه محقق اردبیلی
13

http://ed.azaruniv.ac.ir

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

14

 

 

 

نشاني اينترنتي دانشگاه های ايران

 

ردیف

دانشگاه

نشاني اينترنتي

1

دانشگاه اراك

www.araku.ac.ir

2

دانشگاه اروميه

www.urmia.ac.ir

3

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

4

دانشگاه الزهرا عليها سلام

www.alzahra.ac.ir

5

دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir

6

دانشگاه امام صادق عليه السلام

www.isu.ac.ir

7

دانشگاه بو علي سينا همدان

www.basu.ac.ir

8

دانشگاه بيرجند

www.birjand.ac.ir

9

دانشگاه بین المللی ایران

www.iranu.com

10

دانشگاه بین المللی چابهار

www.itrws.com/

11

دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.itrws.com

12

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir

13

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

14

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

15

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

16

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

www.kntu.ac.ir

17

دانشگاه جامع علمی کاربردی

www.itrws.com

18

دانشگاه دامغان

www.du.ac.ir

19

دانشگاه رازي كرمانشاه

www.razi.ac.ir

20

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

21

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

22

دانشگاه سيستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

23

دانشگاه شاهرود

www.shahroodut.ac.ir

24

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

25

دانشگاه شهركرد

www.sku.ac.ir

26

دانشگاه شهيد بهشتي

www.sbu.ac.ir

27

دانشگاه لرستان

www.lu.ac.ir

28

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

www.uk.ac.ir

29

دانشگاه شهيد چمران اهواز

www.cua.ac.ir

30

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

31

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

32

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

33

دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك تهران)

www.aut.ac.ir

34

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

www.kntu.ac.ir

35

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

36

دانشگاه علامه طباطبايي (ره)

www.atu.ac.ir

37

دانشگاه علم و صنعت ايران

www.iust.ac.ir

38

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

www.uswr.ac.ir

39

دانشگاه علوم پزشكي اراك

www.arakmu.ac.ir

40

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

www.arums.ac.ir

41

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

www.umsu.ac.ir

42

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

www.mui.ac.ir

43

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

www.ajums.ac.ir

44

دانشگاه علوم پزشكي بابل

www.mubabol.ac.ir

45

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

www.bmsu.ac.ir

46

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

www.bums.ac.ir

47

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

www.tbzmed.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشكي تهران

www.tums.ac.ir

49

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

www.zdmu.ac.ir

50

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

www.zums.ac.ir

51

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

www.sem-ums.ac.ir

52

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

www.sbmu.ac.ir

53

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

www.sums.ac.ir

54

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

www.kaums.ac.ir

55

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

www.muk.ac.ir

56

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

www.kmu.ac.ir

57

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

www.kums.ac.ir

58

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

www.gums.ac.ir

59

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

www.lums.ac.ir

60

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir

61

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

www.hums.ac.ir

62

دانشگاه علوم پزشكي همدان

www.umsha.ac.ir

63

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

www.gau.ac.ir

64

دانشگاه فردوسي مشهد

www.um.ac.ir

65

دانشگاه كاشان

www.kashanu.ac.ir

66

دانشگاه گيلان

www.guilan.ac.ir

67

دانشگاه گلستان

www.gu.ac.ir

68

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

69

دانشگاه مفيد

www.mofidu.ac.ir

70

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

71

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

72

دانشگاه يزد

www.yazduni.ac.ir

73

دانشگاه سهند تبريز

www.sut.ac.ir

74

فرهنگستان علوم پزشكي

www.ams.ac.ir

75

دانشگاه آزاد دامغان

www.damghaniau.ac.ir

76

دانشگاه آزاد سمنان

www.semnaniau.ac.ir

77

دانشگاه آزاد شاهرود

www.iau-shahrood.ac.ir

78

دانشگاه كردستان

www.uok.ac.ir

79

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

www.vru.ac.ir

80

دانشگاه ملاير

www.malayeru.ac.ir

81

دانشگاه محقق اردبيلي

www.uma.ac.ir

82

دانشگاه قم

www.qom.ac.ir

83

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

www.kmsu.ac.ir

84

دانشگاه صنعتي شيراز

www.sutech.ac.ir

85

دانشگاه نوشيرواني بابل

www.nit.ac.ir

86

دانشگاه صنعتي همدان

www.hut.ac.ir

87

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

www.pwut.ac.ir

88

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

www.cmu.ac.ir

89

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

www.azaruniv.edu

90

دانشگاه خوارزمي

www.tmu.ac.ir

91

دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir

92

مرکز پژوهشی منطقه ای ريزگردها

www.drc.scu.ac.ir

 

 

آدرس اینترنتی برخی از دانشگاه‌هاي سايركشورها

 

ردیف

دانشگاه

نشاني اينترنتي

1

راهنمای دانشگاه های جهان

http://www.braintrack.com

2

دانشگاه آريزونا آمريكا

http://www.asu.edu

3

دانشگاه استانفورد آمريكا

http://www.stanford.edu

4

دانشگاه اسيوط مصر

http://www.aun.eun.eg

5

دانشگاه آكسفورد

http://www.ox.ac.uk

6

دانشگاه انسرب فرانسه

http://www.enserb.u-bordeaux.fr

7

دانشگاه انگرز فرانسه

http://www.univ-angers.fr

8

دانشگاه اورلينز فرانسه

http://www.univ-orleans.fr

9

دانشگاه برلين آلمان

http://www.fu-berlin.de

10

دانشگاه بين المللي اسلامي  مالزي

http://www.iiu.edu.my

11

دانشگاه تولوز فرانسه

http://www.univ-tlse1.fr/

12

دانشگاهصنعتيجنوب چين

http://www.scut.edu.cn

13

دانشگاه فري‏ برگ آلمان

http://www.uni-freiburg.de

14

دانشگاه فلوريدا آمريكا

http://www.ufl.edu

15

دانشگاه كاتانيا ايتاليا

http://www.unict.it

16

دانشگاه كو اينز كانادا

http://www.queensu.ca

17

دانشگاه كويت

http://www.kuniv-edu.kw

18

دانشگاه كيل آلمان

http://www.uni-kiel.de

19

دانشگاه گنوا ايتاليا

http://www.unige.it

20

دانشگاه لوييس : ايتاليا

http://www.luiss.it

21

دانشگاه ليون فرانسه

http://www.ec-lyon.fr

22

دانشگاه ماساچوست آمريكا

http://web.mit.edu

23

دانشگاه مسينا ايتاليا

http://www.unime.it

24

دانشگاه مك گيل كانادا

http://www.mcgill.ca

25

دانشگاه مي ‏ چيگان آمريكا

http://www.umich.edu

26

دانشگاه هاروارد آمريكا

http://www.harvard.edu

27

دانشگاه هيدلبرگ آلمان

http://www.uniheidelberg.de

28

دانشگاه واشنگتن آمريكا

http://www.wsu.edu

29

دانشگاه ويكتوريا نيوزلند

http://www.vuw.ac.nz