کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران

کتابخانه ملی ایران

http://www.nlai.ir

کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس

 http://www.majlislib.com

سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی  

http://www.aqlibrary.ir

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی   

http://www.marashilibrary.com

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

http://www.historylib.com

کتابخانه تخصصی قرآن

http://lib.isca.ac.ir

کتابخانه منطقه ای شیراز

http://www.srlst.com

مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

http://www.irandoc.ac.ir

کتابخانه تبیان

http://www.tebyan.net/Library.htm

کتابخانه سایت آفتاب   

http://www.aftab.ir/elibrary

کتابخانه مجازی فارسی(قفسه)  

http://www.ghafaseh.ir

کتابخانه مجازی ایران

http://www.irpdf.com

(boolib)کتابخانه مجازی

http://www.boolib.com

کتاب های الکترونیک برای موبایل(پرنیان)  

http://www.ebookmob.com

کتابخانه مجازی برای موبایل  

http://www.ebook4mobile.com

کتابخانه مجازی(آی آی)  

http://www.iiketab.com/ebook/ebook.htm

کتابخانه دیجیتالی دید

http://www.did.ir

کتابخانه جامع کتاب الکترونیک

http://www.iran-ebook.com

کتابخانه الکترونیکی امید ایران

http://www.irebooks.com

كتابخانه الکترونیکی كتب شيعه

http://www.yasoob.com

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

http://217.219.14.83/

دریافت کتب الکترونیکی

http://www.downloadbook.org

دریافت رایگان کتب فارسی   

http://www.farsibook.blogfa.com

کتابخانه گویا

اhttp://ketabkhaneyegooya.blogspot.com

بانک مقالات علمی ایران

http://www.articles.ir

(magiran)بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com

پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی

http://www.islamicdatabank.com

لیست کتابخانه های مهم وزارت علوم

http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=37

کتابخانه دیجیتالی نور  پایگاه اطلاعاتی کتب اسلامی و انسانی http://www.noorlib.ir/view/fa/default