آثار اساتید و کارمندان دانشکده سال 1391 آثار اساتید و کارمندان دانشکده سال 1391

نام کتاب : اخلاق حرفه ای  در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مولفین: آقای دکتر احد فرامرزقراملکی ، خانم لعبت درخشانی ، آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

وضعیت نشر:سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی  (سمت)، 1391

   ***************************************  

نام کتاب : تشخیص اسکیزوفرنی و کاربرد بالینی آزمون‌های تشخیصی

مولف : خانم دکتر مهر انگیز پیوسته گر 

وضعیت نشر  : تهران : آوای نور ، 1391

    ****************************************       

نام کتاب : آسیب‌شناسی اختلال شخصیت مرزی

مولف : خانم دکتر روشنک خدا بخش ، لیلا ترابیان

وضعیت نشر  : تهران : زبان دانشجو ، 1391

****************************************    

نام کتاب : درآمدی بر مفاهیم، استانداردها و نرم‌افزارهای آرشیوی

مولفان : آقای دکتر مرتضی کوکبی، آقای دکتر سعید رضایی‌شریف‌آبادی،آقای دکتر  امیررضا اصنافی.

وضعیت نشر  : تهران : چاپار ، 1391

****************************************    

نام کتاب: عوامل موثر بر بهبود زندگی خانوادگی

مولف : آقای دکتر مرتضی منادی

وضعیت نشر  : تهران :آوای نور، 1391

****************************************     

نام کتاب: روانشناسی نوجوانان 

مولف : آقای  دکتر ابوالقاسم مهری نژاد

وضعیت نشر  : تهران : نشر علم ، 1391

****************************************    

نام کتاب: انگیختن ، آمیختن، آموختن

مولف:آقای دکتر منصورعلی  حمیدی

وضعیت نشر: تهران ،1391

    ***************************    

نام کتاب : آسیب های اجتماعی (نوپدید)ه 

مولف: خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

وضعیت نشر: آوای نور ، 1391

********************************   

نام کتاب : ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و س‍اخ‍ت‍ار آن‌

مولف : آقای دکتر منصور تاجداران

وضعیت نشر  : تهران : باران اندیشه ایرانیان  ، 1391

****************************************    

نام کتاب : فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا

تهیه‌کننده: انجمن روانشناسی آمریکا

مترجمین : ابراهیم علی‌زاده‌موسوی ، خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی [و دیگران].

وضعیت نشر : تهران ‏‫: ارس‏‫، ۱۳۹۱.

      **********************

مرجع شناسی عمومی: فاسی عربی

محمود شمس بد، نشانه پاکدامن

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)،1391.

http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=126