نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

1390

       نام کتاب : دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط: با تاکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای

 تالیف : خانم مهرآور مومنی‌جاوید، خانم دکتر مهرانگیز شعاع‌کاظمی.
 

وضعیت نشر | تهران: آوای نور‏‫، ۱۳۹۰

     **************************

نام کتاب : نمایه‌سازی و چکیده نویسی کاربردها، پیشرفت‌ها، تنگناها، راهکارها : مجموعه مقالات یازدهمین همایش سراسری انجمن علمی – دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت  89
  
پدید آور: همایش سراسری انجمن علمی، دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء ( یازدهمین : ۱۳۸۹ : تهران)

 به کوشش خانم دکتر رویا برادر، زهره احمدی‌فرد.
 وضعیت نشر : تهران ، کتابدار، 1390

********************************

 نام کتاب : روان‏‌شناسی سلامت

مولف : کاترین.ا.ساندرسون

ترجمه: خانم دکتر فریده عامری و گروهی از مترجمین زیرنظر طیبه فردوسی.
 وضعیت نشر تهران: مهدی رضایی، ‏‫۱۳۹۰

************************************

نام کتاب: طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی : رویکرد بین رشته‌ای در برنامه درسی تلفیقی

مولف: پروین احمدی.
وضعیت نشر تهران: آییژ‏‫، ۱۳۹۰

    ********************************

نام کتاب: انگیختن - آمیختن - آموختن : نگره‌ای بازخورد بنیاد در چارچوب سازایی‌گری‌ی پادآمیز

نوشته‌ی: منصورعلی حمیدی ؛ ویراسته‌ی پیروز وارسته 
  
وضعیت نشر: تهران: نشر قطره، ‏‫۱۳۹۰

****************************

نام کتاب:  مباحثی درباره روان- عصب‌شناسی:‌ ( نوروسایکولوژی)ه

مولف: ابوالقاسم مهری نژاد
 
 تهران: نشر قطره: دانشگاه الزهراء‏‫، ۱۳۹۰

    *************************