آثار اساتید و کارمندان دانشکده سال 1392 آثار اساتید و کارمندان دانشکده سال 1392

نام کتاب:راهنمای گام به گام خانواده درمانی
نوشته ی:فرانک داتیلیو وآرتور جانگسما
برگردان : خانم دکتر فریده عامری
وضعیت نشر : تهران : فراروان، 1392

(نام کتاب : ت‍ف‍س‍ی‍ر و اج‍رای‌ آزم‍ون‌ ان‍دری‍اف‍ت‌ م‍وض‍وع‌(تی ای تی
مولف : خانم دکتر مهر انگیزشعاع کاظمی

نام کتاب: تربیت : ازدیدگاه معصومین (ع) و قرآن کریم
گردآورندگان : سید ابوالقاسم مهری نژاد ، پریسا اصغری نژاد بلوچی
وضعیت نشر : تهران : فراروان، 1392

نام کتاب: بهتر بخوانیم : راهکارهایی برای بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن
گردآورندگان : مهناز اخوان تفتی ، رویا راقبیان
وضعیت نشر : تهران : آوای نور، 1392

نام کتاب: جامعه شناسی آموزش و پرورش
گردآورندگان :مرتضی منادی
وضعیت نشر : تهران : آوای نور، 1392

نام کتاب: تئوری ذهن در کودکان
گردآورندگان :سیده منوره یزدی، صفورا سالمی
وضعیت نشر : تهران : خسروی، 1392